Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2015

Tìm kiếm

   

Công văn 154/SYT-TCKT ngày 27/01/2015 về việc báo cáo số liệu phân bổ dự toán NSNN năm 2015 và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014

CV 203-Triển khai thanh tra, kiểm tra đảm bảo công tác cấp cứu, KCB tết Ất Mùi 2015
Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Y tế năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Triển khai công tác Nữ công năm 2015 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
SY 194-Công văn 5390 của Bảo hiểm y tế Việt Nam
CV 192-Góp ý dự thảo các thông tư ban hành danh mục thuốc
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toán phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng
Công văn 154/SYT-TCKT ngày 27/01/2015 về việc báo cáo số liệu phân bổ dự toán NSNN năm 2015 và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014
Triển khai công tác tuyên giáo năm 2015 của Công đoàn Y tế tỉnh Lâm Đồng
CV 9537/BYT-KHTC V/V ĐÍNH CHÍNH LỖI ĐÁNH MÁYqUYẾT ĐỊNH SỐ 4667/QĐ-BYT

Công văn 154/SYT-TCKT ngày 27/01/2015 về việc báo cáo số liệu phân bổ dự toán NSNN năm 2015 và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014
Thông báo lịch tập huấn Quản lý chất thải cho cán bộ chuyên trách
CV 131/SYT-NVYD ngày 21/01/2015 về việc đảm bảo chất lượng số liệu giám sát phát hiện HIV
Công văn 132/SYT-KHTH ngày 21/1/2015 thực hiện điều tra QG về phân bố và sử dụng MRI, CT Scan, máy X-Quang chụp vú.
CV số 128/SYT-NVYD ngày 21/01/2015 v/v Ủy quyền mời BCĐCSSKND các xã đạt BTC Quốc gia về y tế tham dự Hội nghị
Công văn 126/SYT-KHTH ngày 21/01/2015 của Sở Y tế Lâm Đồng, Thay đổi thời gian hội nghị và chương trình hội nghị.
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2014 kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 (tài liệu đề nghị các đơn vị dowwn load trên trang Web Bộ Y tế)
Giấy triệu tập 102/GTT-SYT ngày 16/1/2015 tổng kết công tác y tế 2014, kế hoạch năm 2015.
Giấy mời họp Hội nghị trực tuyến
Giấy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt ngành Y tế
 

 

BỘ Y TẾ

 

 SY 1852-QĐ 3982 của Bộ Y tế
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 Giấy mời số 1091/GM-SYT ngày 03/09/2013 V/v họp hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghành y tế 2013
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014
 Giấy triệu tập số 1091/SYT-NVYD ngày 24/10/2014 v/v Tập huấn về Nghiệp vụ quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở ngành y tế năm 2014
 Giấy triệu tập 1776/GTT ngày 07/10/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng giao ban công tác y tế 9 tháng 2014.
 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn