Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Tìm kiếm

   

Kế hoạch khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách đợt I năm 2014

CV 08-Góp ý dự thảo báo cáo Hội Y học.doc
CV 07-Cử cán bộ tham gia Ban chấp hành Hội Y học
Cv 1896/SYT-NVYD ngày 22/7/2014 v/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong ngành y tế
Sao y Quyết định 2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014 v/v ban hành "hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng
Báo cáo 6 tháng đầu năm và Nghị quyết BCH Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, khóa IX
CV số 1088/SYT-TCCB về việc quản lý và sử dụng HCNG, HCCV
CV 1110-Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng xét nghiệm
TB 1107-Kết luận của Tiến sỹ Phạm Thị Bạch Yến
Cv số 1098/SYT-NVYD ngày 22/7/2014 v/v góp ý dự thảo 2 TT Quy định về vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp
CV 1094-Tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin y tế
Kế hoạch khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách đợt I năm 2014
Công văn số 1054/SYT-TCCB về việc thu nộp Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2014
Về việc gặp mặt, phân công công tác bác sĩ cử tuyển tốt nghiệp 2014
Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
Tin buồn
Công văn số 1002/SYT-NVYD ngày 07/7/2014 v/v cung cấp thông tin về lò đốt rác thải y tế
Giấy triệu tập số 1003/GTT-SYT ngày 07/7/2014 về công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2014
Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
Xây dựng dự toán ngân sách năm 2015
CV 981-Lập kế hoạch 2015
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Công văn 224/SYT-VP ngày 24/02/2014 về tiếp nhận máy điện thoại trực đường dây nóng
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
Cv 1896/SYT-NVYD ngày 22/7/2014 v/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong ngành y tế
Sao y Quyết định 2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014 v/v ban hành "hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng
CV 1110-Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng xét nghiệm
Cv số 1098/SYT-NVYD ngày 22/7/2014 v/v góp ý dự thảo 2 TT Quy định về vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp
CV 1094-Tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin y tế
CV 1095-Báo cáo thực hiện Thông tư 31
Công văn số 1101/SYT-NVYD ngày 22/7/2014 v/v sao chép bệnh án phục vụ giám định pháp y
Công văn số 1097/SYT-NVYD ngày 22/7/2014 v/v chuẩn bị nội dung họp với Bảo hiểm xã hội tỉnh lâm Đồng về quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB
Giấy mời tập huấn " Hướng dẫn cấp cứu cơ bản trong TNGT" theo cv 895/SYT-NVYD ngày 20/6/2014
Thông bao số 3 Hội nghị khoa học Đông máu-Huyết khối quốc tế khu vực châu Á TBD
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn