Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2014

Tìm kiếm

   

Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014

Sao y công văn 4094/BYT-DP về việc áp dụng phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm
Tin buồn
Công văn số 1019/SYT-NVYD ngày 09/7/2014 v/v thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Khám, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành
SY 1017-CV 3958 của Bộ Y tế
SY 1016-QĐ 1402 của UBND tỉnh Lâm Đồng
SY 1015- CT 06 của Bộ Y tế
Kế hoạch hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI
CV 1010-Khảo sát nhu cầu đào tạo
CV 1009-Hướng dẫn ký kết hợp đồng làm việc
CV 1006-Góp ý Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
Tin buồn
Công văn số 1002/SYT-NVYD ngày 07/7/2014 v/v cung cấp thông tin về lò đốt rác thải y tế
Giấy triệu tập số 1003/GTT-SYT ngày 07/7/2014 về công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2014
Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
Xây dựng dự toán ngân sách năm 2015
CV 981-Lập kế hoạch 2015
Giấy triệu tập số 958/GTT-SYT ngày 01/7/2014
Công văn số 898 ngày 20/6/2014 về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella
Về việc triển khai thực hiện Quy định 19-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Công văn 224/SYT-VP ngày 24/02/2014 về tiếp nhận máy điện thoại trực đường dây nóng
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
Sao y công văn 4094/BYT-DP về việc áp dụng phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm
Công văn số 1019/SYT-NVYD ngày 09/7/2014 v/v thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Khám, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành
SY 1017-CV 3958 của Bộ Y tế
SY 1016-QĐ 1402 của UBND tỉnh Lâm Đồng
SY 1015- CT 06 của Bộ Y tế
CV 1006-Góp ý Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
Công văn số 1002/SYT-NVYD ngày 07/7/2014 v/v cung cấp thông tin về lò đốt rác thải y tế
Danh sách số điện thoại đường dây nóng của các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành
Công văn số 1004 ngày 07/7/2014 về việc ngăn chặn sốt rét lây lan
Giấy triệu tập số 1003/GTT-SYT ngày 07/7/2014 về công tác phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2014
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn