Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2014

Tìm kiếm

   

Thông báo tin buồn

Thông báo tin buồn
SY 1452-CV 12410 của Cục Quản lý dược
SY 1453-CV 13693,13694 của Cục Quản lý dược
SY 1454-CV 440,441 của Cục Quản lý dược
CV 1449-Đảm bảo cung ứng đủ thuốc điều trị bệnh do Ebola
Công văn số 1445/SYT-NVYD về việc bảo đảm ATTP mùa bão, lũ
Công văn số 1444/SYT-NVYD về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cv số 1437/SYT-NVYD ngày 28/8/2014 v/v Triển khai thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh
Cv 1436/SYT-NVYD ngày 28/8/2014 v/v tăng cường và đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện
Thông báo tin buồn
Công văn số 1426, ngày 26/8/2014 về việc triệu tập CBCCVC ôn thi tuyển sinh lớp CKI YTCC
Công văn số 1288/SYT-NVYD ngày 21/8/2014 về việc thông báo kế hoạch làm việc của Đoàn khảo sát Bộ Y tế
Về việc làm việc với Học viện Quân Y
TIN BUỒN
Công văn số 1207 về việc góp ý dự thảo quyết định về việc ban hành danh mục biểu giá viện phí đợt 2
Về việc xây dựng lại đề án vị trí việc làm năm 2014
CV số :1190/SYT-NVYD V/v Đăng ký kiểm tra công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2014
Giấy mời 322/GM-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự HN trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014
Kế hoạch Hoạt động dự án phòng chống Tăng huyết áp tỉnh Lâm Đồng năm 2014
 

 

BỘ Y TẾ

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 7/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng sơ kết 6 tháng đầu 2014
 Công văn số 694/SYT-NVYD ngày 19/5/2014 về việc cấp VitaminA liều cao điều trị hỗ trợ cho trẻ mắc sởi
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
 Công văn 224/SYT-VP ngày 24/02/2014 về tiếp nhận máy điện thoại trực đường dây nóng
 Kế hoạch số 07/KH-CĐYT, ngày 20/01/2014 của Công đoàn ngành Y tế về triển khai tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014
 

NHỮNG THÔNG BÁO CẦN PHẢI BIẾT

 

 Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
 Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
 Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
 Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
 Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
 Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
 

CHUYÊN ÐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

BÁO CÁO CÁO CÁC ÐƠN VỊ

 

 

VAN HOÁ-XÃ HỘI

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP-GIẤY MỜI

 

 Giấy triệu tập 995/GTT-SYT ngày 07/7/2014 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.
 Giấy mời Họp bàn lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II Quản lý Y tế
 Giấy triệu tập 435/GTT-SYT ngày 07/4/2014 về Sơ kết công tác y tế quý 1 năm 2014
 Giấy triệu tập 1348/GTT-SYT, 09/10/2013, Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2013
 Giấy triệu tập 849/GTT-SYT ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lâm Đồng, hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2013.
 Giấy triệu tập tập huấn
 

TRUYỀN THÔNG

   ll
 

 

 
 
 

 
SY 1452-CV 12410 của Cục Quản lý dược
SY 1453-CV 13693,13694 của Cục Quản lý dược
SY 1454-CV 440,441 của Cục Quản lý dược
CV 1449-Đảm bảo cung ứng đủ thuốc điều trị bệnh do Ebola
Công văn số 1445/SYT-NVYD về việc bảo đảm ATTP mùa bão, lũ
Công văn số 1444/SYT-NVYD về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cv số 1437/SYT-NVYD ngày 28/8/2014 v/v Triển khai thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh
Cv 1436/SYT-NVYD ngày 28/8/2014 v/v tăng cường và đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện
Công văn số 1440/SYT-NVYD ngày 28/8/2014 v/v tham gia "cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng"
   
   

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3915963 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn