Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2017

Tìm ki?m

     

 
Tin tuc

TIN TRONG CHUYÊN M?C NÀY

 1 2 3 4 5  ...  

Thông báo tuyển học viên ngành Trung cấp điều dưỡng - Trung cấp KTV
Hội nghị thường niên lần thứ V Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
Tổ chức Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX tại Kon Tum
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn tại BV Thống Nhất
Hội nghị lần thứ 5 Hội tiết niệu - Thận học Việt Nam.
Hội nghị khoa học nội khoa lần thứ VIII.
Thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức.
Thông tư liên tịch Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với chất thải y tế.
Thông báo hội nghị ngành Mắt tháng 10/2013

Bản quyền thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng
Ðiện thọai: 063.3533452 - Email: haytelamdong@yahoo.com.vn